وب نوشتهای عرفانی و ادبی

ادبی ؛ عرفانی و ...

وب نوشتهای عرفانی و ادبی

ادبی ؛ عرفانی و ...

وب نوشتهای عرفانی و ادبی
عابدان از گناه توبه کنند
عارفان از عبادت استغفار

نشانی در بلاگفا : http://mrfarzi.blogfa.com

کانال: https://t.me/erfaan_amali

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

"براى سیر و سلوک دو طریق عمده وجود دارد: راه ریاضت و راه محبت
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۵ ، ۰۶:۱۵
محمدرضا فرضی