وب نوشتهای عرفانی و ادبی

ادبی ؛ عرفانی و ...

وب نوشتهای عرفانی و ادبی

ادبی ؛ عرفانی و ...

وب نوشتهای عرفانی و ادبی
عابدان از گناه توبه کنند
عارفان از عبادت استغفار

نشانی در بلاگفا : http://mrfarzi.blogfa.com

کانال: https://t.me/erfaan_amali

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است


عن النبی صلى الله علیه واله:

للمرائی ثلاث علامات: یکسل إِذا کان وحده، وینشط إِذا کان الناس عنده، ویجب أن یحمد بما لم یفعل.

وللکسلان ثلاث علامات: یتوانى حتى یفرط، ویفرط حتى یضیع، ویضیع حتى یأثم.

وللمسرف ثلاث علامات: یشتری ما لیس له، ویأکل ما لیس له، ویلبس ما لیس له.

وللمنافق ثلاث علامات: إِذا حدث کذب، وإِذا وعد أخلف، وإِذا اؤتمن خان.

وللظالم ثلاث علامات: یعصی مَن فوقه، ویعتدی على من دونه، ویظاهر الظالمین.

وللحاسد ثلاث علامات: یغتاب إذا غاب، ویتملق إذا شهد، ویشمت بالمصیبة..۱

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۱ ، ۱۸:۰۵
محمدرضا فرضی