وب نوشتهای عرفانی و ادبی

ادبی ؛ عرفانی و ...

وب نوشتهای عرفانی و ادبی

ادبی ؛ عرفانی و ...

وب نوشتهای عرفانی و ادبی
عابدان از گناه توبه کنند
عارفان از عبادت استغفار

نشانی در بلاگفا : http://mrfarzi.blogfa.com

کانال: https://t.me/erfaan_amali

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است


امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداى گرامى و بزرگ در نجوى هاى خویش با موسى علیه السلام فرمود: اى موسى! به راستى، دنیا سراى کیفر است؛ آدم را بر خطایش کیفر دادم. دنیا و هر آنچه را که در آن است لعنت شده قرار دادم جز آنچه که براى من است. اى موسى! به راستى، بندگان درستکارم به اندازه آگاهى خود نسبت به من، از دنیا دست کشیدند و سایر بندگان به اندازه نادانى خویش نسبت به من، مشتاق و آرزومند دنیا شدند. هیچ یک از بندگانم با بزرگ داشتن دنیا خرسند نشده است و هیچ کس دنیا را ناچیز نشمرده جز آنکه از آن بهره برده است؛ «عن أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل قال فی مناجاته لموسى ع إن الدنیا دار عقوبة عاقبت فیها آدم عند خطیئته و جعلتها ملعونة ملعون ما فیها إلا ما کان فیها لی یا موسى إن عبادی الصالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بی و سائرهم من خلقی رغبوا فیها بقدر جهلهم بی و ما من خلقی أحد عظمها فقرت عینه و ما یحقرها أحد إلا انتفع بها».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۱ ، ۱۸:۱۴
محمدرضا فرضی